Revizní lhůty

Výchozí revize: První revize před uvedením tlakové nádoby do provozu
1. provozní revize: Do 14 dnů od vyhotovení výchozí revize)
Provozní revize: Každoročně
Vnitřní revize a zkouška těsnosti: 1x 5 let 
Tlaková zkouška: 1x 10 let 

Školení obsluh tlakových zařízení: 1x 3 roky

Výchozí revize: První revize před uvedením plynového zařízení do provozu
Provozní revize: 1x 3 roky 
Kontrola plynového zařízení: 1x rok
Zkouška pevnosti a těsnosti: Platnost 6 měsíců 

Školení obsluhy plynových zařízení: 1x 3 roky

Výchozí revize: První revize před uvedením elektrického zařízení do provozu
Periodické revize:
V objektech určených pro administrativní činnost: 1x 5 let
V objektech určených pro výrobu, vzdělávání (školy, mateřské školy), ubytování (hotely, ubytovny, kempy a jiná ubytovací zařízení) a lékařské účely 1x 3 roky
Elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob 1x 2 roky
Prozatímní zařízení stavenišť: 1 x 6 měsíců
Pojízdné a převozné prostředky: 1x rok
Prostory s nebezpečím požáru a výbuchu: 1x 3 roky
Prostory mokré a s trvalým výskytem korozivních nebo znečišťujících látek: 1x rok
Ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny:
Revizní lhůtyLPS chránící kritické systémy:
1x 2 roky
LPS chránící ostatní objekty nebo zařízení: 1x 4 roky

Školení obsluhy elektrických zařízení (§ 4 dle 194/2022 Sb. – osoba bez el. vzdělání): Perioda dle určení zaměstnavatele 

Periodická revize: 1x 3 – 6 měsíců (dle výkonu kotle)
Vnitřní revize: 1x 5 let
Tlaková zkouška: 1x 10 let
 
Školení topičů nízkotlakých kotelen: 1x 3 roky

V případě zanedbání povinných revizí hrozí podnikatelům, právnickým osobám i bytovým domům nemalé pokuty. V případě, že revize nebude provedena vůbec nebo nebude dodržena zákonem stanovená lhůta, může být firmě, živnostníkovi či bytovému domu ze strany orgánů státního dozoru udělena pokuta až do výše 2 000 000 korun. Pokud by revize nebyla provedena řádně a v požadovaném rozsahu, hrozí vám pokuta až 1 000 000 korun.

Finanční sankce ze strany státu ovšem není jediným rizikem, kterému se při zanedbání revizí vystavujete. Pokud by byla v důsledku nesprávného fungování nezrevidovaného zařízení způsobena škoda (věcná, či na zdraví), mohla by následně pojišťovna z důvodu zanedbání revize krátit pojistné plnění.