Připojení plynoměru

Připojení plynoměru není nikterak složitým procesem.

Rád poradím, jak postupovat, případně dle domluvy mohu celý proces opětovného připojení nebo prvopřipojení obstarat na základě plné pomoci za Vás.

Pokud se rozhodnete pro vyřízení agendy u budoucího distributora, budete si muset zajistit:

– Smlouvu o připojení k distribuční soustavě 

Z pravidla k tomuto úkonu budete potřebovat:

– Souhlas majitele nemovitosti s odběrem zemního plynu a umístění plynoměrového měřidla (na tomto dokumentu je třeba úředně ověřit podpisy).

– Nájemní smlouva (pokud jste nájemci).

– Výpis z katastru nemovitosti, kupní smlouvu nemovitosti (pokud jste majitelem nemovitosti a žádáte o připojení).

– Znát technické hodnoty (počet a výkon plynových spotřebičů).

Obvykle nové nebo opětovné připojení k distribuční soustavě trvá nejdéle jeden pracovní týden. 

Před samotným příjezdem montéra, který provede instalaci plynoměru, je potřeba si připravit následující dokumenty:

– Kontrola technického stavu plynovodu (nahrazuje revizní zprávu, pokud plynoměr není odpojen déle jak 6 kalendářních měsíců).

– Revizní zpráva plynového zařízení.

– Tlaková zkouška domovního plynovodu.

Tyto dokumenty je třeba předat montérovy, bez těchto náležitostí nebude plynoměrové měřidlo připojeno. 

Pokud se nebude fyzicky účastnit osoba, která je uvedená ve Smlouvě o připojení k distribuční soustavě, musí tato osoba na základě písemného dokumentu ustanovit osobu, která je v této záležitosti zastoupí. 

Připojení plynového měřidla bez asistence zákazníka nebo osoby pověřené není možné.

Při zapojení plynového měřidla je třeba řádně odvzdušnit plynoinstalaci.